8 cuốn Bò cuốn lá lốt chứa bao nhiêu calo và thành phần dinh dưỡng như thế nào?


Trong 8 cuốn Bò cuốn lá lốt chứa năng lượng: 841calo
Trong 8 cuốn Bò cuốn lá lốt chứa hàm lượng Đạm - Protein: 4.9g
Trong 8 cuốn Bò cuốn lá lốt chứa hàm lượng Chất Béo - Lipid: 12.5g
Trong 8 cuốn Bò cuốn lá lốt chứa hàm lượng Chất Xơ - Fiber : 6.86g

Để xem thông tin calo của nhiều loại thực phẩm - thức ăn hơn bạn vào link bên dưới:
BẢNG TỔNG HỢP CALO CỦA TẤT CẢ CÁC LOẠI THỰC PHẨM - THỨC ĂN

Các bạn có thể tính được lượng calo tiêu thụ hằng ngày của bạn tại link bên dưới:
HƯỚNG DẪN TÍNH CALO TIÊU THỤ TRONG MỘT NGÀY CỦA BẠN