100 g Bầu chứa bao nhiêu calo và thành phần dinh dưỡng như thế nào?


Trong 100 g Bầu chứa năng lượng: 14calo
Trong 100 g Bầu chứa hàm lượng Đạm - Protein: 0.6g
Trong 100 g Bầu chứa hàm lượng Chất Béo - Lipid: 0g
Trong 100 g Bầu chứa hàm lượng Chất Xơ - Fiber : 1g

Để xem thông tin calo của nhiều loại thực phẩm - thức ăn hơn bạn vào link bên dưới:
BẢNG TỔNG HỢP CALO CỦA TẤT CẢ CÁC LOẠI THỰC PHẨM - THỨC ĂN

Các bạn có thể tính được lượng calo tiêu thụ hằng ngày của bạn tại link bên dưới:
HƯỚNG DẪN TÍNH CALO TIÊU THỤ TRONG MỘT NGÀY CỦA BẠN